Szegények szabadalma

Szegények szabadalma
 

Megkezdett szabadalmi eljárás folytatása[Elfelejtett jelszó]

    

SZEGÉNYEK SZABADALMA

Ha Önnek már van hozzáférési kódja a programhoz, akkor a TÁJÉKOZTATÓ elolvasása után az oldal alján beléphet.

Évtizedek tapasztalata, hogy a magyar ember nagyon kreatív. Olajkincset, aranybányát vélhetőleg nem fogunk találni, jó ötletünk, találmányunk viszont bármikor lehet. A sikeres innováció javíthat sorsunkon, ha kitartóak vagyunk. A tehetség és szorgalom azonban kevés, ha gyümölcseinket más szüreteli. Míg anyagi tulajdonunkat automatikusan védi a törvény (más letámasztott biciklijét nem szabad eltolni), addig nyilvánosságra jutott szellemi tulajdonunkat, nevezetesen találmányunkat nekünk kell megvédeni. E védelmet nevezik szabadalomnak. Azonban még ez is kevés a biztonsághoz. Egy biciklilakatot nem szabad elvágni, egy szabadalom viszont megkerülhető, ha gyengén van levédve. A védelmet nem a színes okirat, hanem a műszaki-jogi nyelven megfogalmazott szabadalmi igénypont adja. Amíg egy ingatlanszerződésnél a lakás akkor is 60 nm-es marad, ha rossz az ügyvéd, addig egy szabadalomnál a "lakás" 30-120 nm között lehet, és ebben a szabadalmi ügyvédnek, szabadalmi ügyvivőnek döntő szerepe van. A kis területű "lakásra" könnyebben megadják a szabadalmat, viszont nem ér sokat, mert megkerülhető. Ebből következően egy jó szabadalomhoz elengedhetetlen jó szabadalmi ügyvivő megbízása, ha valóban csak mi szeretnénk annak gyümölcsét szüretelni.

A magyarok kreativitásuk ellenére sokszor nem képesek megvédeni ötleteiket, és meg sem tudják valósítani azt. Ha pedig megvalósítják, akkor azt jogszerűen nyúlják le a külföldi versenytársak. Ennek oka az információhiány, a pénzhiány, és a hozzáértő segítség hiánya. E véleményt a statisztika is alátámasztja. 2014-ben kevesebb mint 620 nemzeti szabadalmi bejelentés született, amely 50 éves mélypontnak tekinthető. A felelős hivatal (SZTNH) elnöke a 2013-as 7%-os csökkenést is sikerként állította be, félrevezetve ezzel a döntéshozókat. A 2014-es, további 10 %-os csökkenés alapján 0,6 darab magyar szabadalmi bejelentés esett tízezer főre. Ugyanez a fajlagos mutató Koreában 45, de még Kínában is 7, amely több mint tízszerese a magyarnak, pedig ott nem a szabadalom áll az emberek gondolkodásának középpontjában. Elég rátekinteni a magyar feltalálók arcképcsarnokára ahhoz, hogy megállapítsuk, nem kreatívabb az ötször nagyobb koreai nép a magyarnál, ötleteiket viszont meg tudják védeni, 2014-ben mintegy 220.000 szabadalmi bejelentést tettek.

A szegények szabadalmának gondolatát Ferenc pápa körlevele sugallta, amely szerint "nemet kell mondjunk a kirekesztésen és egyenlőtlenségen alapuló gazdaságra!" A jelenlegi nyereségnövelő rendszerben védtelenek maradunk az istenített piac érdekeivel szemben. Gazdasági kirekesztődéssel gyökerében sérülhet a társadalomhoz való tartozásunk. A jelenlegi szabadalmi rendszer és annak üzemeltetői akarva-akaratlan a magyarok többségének kirekesztődését szolgálják. A fenti adatok alapján komoly szemléletváltásra szorul a magyar technológiai innováció védelme. Kapjuk az EU-tól a facsemetét, majd verítékünkből és az áldott magyar földből ízletes gyümölcsöt termesztünk, közben azt hisszük, hogy kerítés, és raktár nélkül az a miénk marad. Hiába növeli országunk a K+F ráfordítást, hiába érkeznek EU fejlesztési pénzek, ha ezek gyümölcsét mások is szüretelhetik, akkor annak haszna szépen vissza is áramlik oda, ahová érkezett.

A szegények szabadalma valójában tőkeszegények szabadalma. Lényege, hogy anyagi okokból egyetlen magyar - önmagában életképes - találmánya se jusson ebek harmincadjára. Startup vállalkozások, egyetemi oktatók, bérből élők, nyugdíjasok és sok kreatív magyar számára nehézséget okoz az a sok-százezer, közel egymillió forint, amely egy jó szabadalmi bejelentés elkészítéséhez szükséges. Rossz szabadalmi bejelentés viszont - még ha meg is kapná az oltalmat - könnyen megkerülhető, ezért annak nincs sok értelme. A cél az, hogy minimális ráfordítással, sőt akár ingyen le lehessen védeni egy magyar találmányt legalább olyan mértékig, hogy az már bátran felajánlható legyen a kockázati tőke számára.

Feloldandó problémák:

  • A találmány ismerete nélkül egyetlen befektető sem fog pénzt áldozni szabadalmaztatásra, fejlesztésre.
  • Szabadalmi bejelentés nélkül viszont nagy kockázat kiadni féltett titkainkat.
  • Szabadalmi bejelentést követően már új műszaki tartalom nem vihető be a dokumentációba, ezért a szabadalmi oltalom mozgástere a bejelentési anyagra szűkül. Ezért nagyon fontos, hogy egy szabadalmi bejelentés már kezdetben is a lehető legjobb legyen.

A benyújtott szabadalmi bejelentés után a tőkeszegény feltaláló már bátrabban kereshet befektetőt, aki társul szegődve biztosítja a profi szabadalmi bejelentés anyagi hátterét. Társadalmi szinten ez generálhatja a technológiai innovációt, és az ezt szükségszerűen védő szabadalmi bejelentéseket. A feltaláló a "szegények" szabadalmi bejelentése után időt nyer arra, hogy befektetőt találjon. Az esetleg sikertelen feltaláló - befektető híján - költségmentesen, és találmánya nyilvánosságra jutása előtt visszavonhatja szabadalmi bejelentését. A sikeres feltaláló pedig - befektető és szabadalmi ügyvivő segítségével - jó, nehezen megkerülhető szabadalmi bejelentéssé alakíthatja már bejelentett találmányát.

A szegények szabadalma a magyarországi internetes piacvezető iroda, a Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft. szolgáltatása, de egy civil összefogás részének is tekinthető. A civil összefogás kereteit a Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Egyesület (MSZTE) adja. A szegények szabadalma ugyanis akkor tölti be társadalmilag is katalizáló szerepét, ha hozzájárul a magyarok kreativitásának felszínre hozásához, az innováció-védelmi ismeretek terjedéséhez, a biztonságos technológia transzfer támogatásához. E civil, nonprofit feladatokat az egyesület vállalta fel. Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft. oly módon is támogatja e civil összefogást, hogy az egyesület számára - egyelőre határozatlan ideig - ingyenes hozzáférést biztosít szoftveréhez. Erről többet az egyesület oldalán olvashat.

A szegények szabadalma kapcsán a találmány levédése csak világszinten új, nem kézenfekvő, műszaki jellegű találmányok esetén lehetséges, amely az ötletnél már messzebbre jutott a fejlesztésben. Ugyanakkor nem szükséges sem prototípus, sem részletes kiviteli terv. Lényeges, hogy minden kérdésre alapos választ adjon, ha pedig nem tud válaszolni, az nem feltétlen a kérdés hibája, hanem lehet, hogy az Ön találmánya nem szabadalmazható, vagy még csupán ötletszintű megoldás. Az oltalmat Magyarországon a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nyújtja, és maximum 20 évig tartható fenn. A magyar oltalom csak Magyarországra terjed ki. A hivatal ügyintézése két fázisban történik: formai és kutatási szakasz, valamint az 1,5-2 év között külön kérelmezendő vizsgálati szakasz. A teljes ügyintézési idő 3-5 év, de az oltalom a bejelentési napra visszaható hatályú. Külföldi bejelentési szándék esetén 10-11 hónapon belül kell dönteni, és szabadalmi ügyvivőhöz fordulni, hogy a nemzetközi vagy külföldi bejelentés még az elsőbbségi évben megtörténhessen.

A szegények szabadalma szoftver hozzáférésnek díja találmányonként 45.000 Ft + ÁFA. Az eljárás során az iroda nem ismeri meg az Ön szabadalmi bejelentésének tartalmát. A szabadalmi bejelentést az Ön számára egy szoftver fogja elkészíteni. A szoftver alkalmazása során Ön minden lépésről megkapja a - példákkal segített - felvilágosítást, és tulajdonképpen kérdésekre kell válaszolnia, amely alapján automatikusan fog elkészülni a szabadalmi bejelentési dokumentáció. Amennyiben tanácsadásra van szüksége, úgy annak díja óránként nettó 31.500 Ft. E szolgáltatásra a www.szabadalmi.hu elérhetőség menüpontjában nyílik bejelentkezési lehetőség.

A szabadalmaztatás háttérismereteinek megismerését a "Találd fel magad - avagy a siker szabadalma" c. képes könyv (www.talaldfelmagad.hu) segíti. Ezt mindenképp érdemes áttanulmányoznia annak, aki maga vág bele a szabadalmaztatásba. A könyv első része Lúzer Elek példáján hívja fel a figyelmet a buktatókra. A könyv külföldi lehetőségeinket és a piac megtartásáig javasolt teendőinket is bemutatja.

Mint a legtöbb jó dolog esetén, már megjelentek az irigyek, féltékenyek, versenytársak, akiket zavar, ha valami nem nekik jutott eszébe, vagy vélt érdekeiket sérti. Ne törődjünk velük, mert nagyon kilóg a lóláb. Támadási felület híján azt róják fel a „Szegények szabadalma” projektnek, hogy hamis biztonságérzetet ad a szabadalmi bejelentés után. Hát ne legyen hamis biztonságérzetünk! De tegyük fel a kérdést, hogy vagyok nagyobb biztonságban, ha a befektető megkeresése előtt teszek szabadalmi bejelentést vagy, ha nem teszek? Ugyancsak álságos az az ellenérv, hogy csak a legtágabb oltalmi körrel lehet gazdaságilag értékes szabadalomhoz jutni. A kijelentés természetesen igaz, épp ennek a lehetőségét teremti meg a Szegények szabadalma és a Szabadalmi törvény, mely utóbbi 72 §-a szerint a bejelentett műszaki információkon belül a szabadalmi igénypont és a leírás módosítható.
TÁJÉKOZTATÓ

Egy szabadalom bejegyzése nem azonos egy ingatlan bejegyzésével. Lehet az ügyvéd jó vagy rossz, az ingatlan méretét ez nem befolyásolja. Egy szabadalom méretét az objektív és szubjektív feltételek között megfogalmazott szabadalmi igénypont határozza meg. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (korábbi nevén Magyar Szabadalmi Hivatal) segítőkész az oltalom megadásában, de csupán a törvényes feltételek ellenőrzésére szorítkozik, és nem érdekelt a minél tágabb oltalomban. Szakács példával: nem főzi, és nem ízesíti a töltött káposztát, csak ellenőrzi, hogy valóban töltött káposzta-e. A szűk oltalom könnyen megkerülhető, azaz értéktelen, sőt még el is altatja annak tulajdonosát, aki a színes szabadalmi papír birtokában azt hiszi, hogy kellően védve van találmánya.

Önnek az az érdeke, hogy találmánya minél tágabb oltalmat kapjon. Professzionális és nehezen megkerülhető szabadalmi igénypontot sem sokszoros feltaláló, sem ügyvéd, sem más amatőr szakember nem tud készíteni. Erre speciális, műszaki jellegű egyetemi diplomával is rendelkező szabadalmi ügyvédek, magyar nyelven szabadalmi ügyvivők alkalmasak, de náluk is fontos a sokéves rutin. Egy szabadalmi iroda a szabadalmaztatási folyamat alatt jogilag is képviseli a feltalálót.

Ha teheti, célszerű rögtön professzionális védelmet szereznie, amely egy külföldi bejelentés esetén önmagában is megtérül. Ennek díja a speciális szakismeret miatt nem csekély (kutatás 195 eFt, szabadalmi bejelentés elkészítése találmányonként eltérő, 550-650 eFt körüli összeg). A szegények szabadalma csak a gyakoribb műszaki területeken segít olyan feltalálóknak, akik jelenleg nem tudják a professzionális munkát megfizetni. További előnye a gyorsaság és a találmány titokban tartása.

A professzionális védelemhez szükségessé válik utómunka. Kellő forrás rendelkezésre állása vagy külföldi bejelentési tervek esetén ezt minél előbb kezdeményezzük.

Az Űrlap irányított kérdéseire adott következetes, érthető válasz elsőbbséget megalapozó bejelentésre, és annak későbbi szakszerű javítására ad lehetőséget, így a gyorsaság és a profizmus nem kerül ellentmondásba.

Ügymenet
  • A honlap irányított kérdésekkel lehetővé teszi bizonyos típusú találmányok szoftveres feldolgozását. Az adatszolgáltatás hosszabb időt vesz igénybe, ezért az űrlapot bármikor elmentheti, és később ott folytathatja, ahol abbahagyta. Ehhez csak Ön férhet hozzá, ezért a mentéshez jelszó megadása szükséges.
  • Alaposan olvasson el (célszerűen nyomtasson ki) minden tájékoztatást. Ha valamelyik kérdésre nem tud válaszolni, úgy lehet, hogy az Ön találmánya még csak ötlet stádiumban van. Ilyenkor fejlessze megoldását olyan szintre, hogy képes legyen szakszerűen válaszolni a kérdésekre.
  • Alaposan átgondolva, érthető, következetes mondatokkal töltse ki a szövegmezőket. A szövegmezőkben kitöltés előtt példamondatot talál. A példaszöveg az Ön választásának megfelelő találmány csoportra vonatkozik. Gépészeti találmánynál a kerék feltalálása, elektronikai kapcsolási elrendezésnél a hazugságvizsgáló kapcsolási elrendezése, kozmetikai kompozíciónál a hajnövesztőszer feltalálása a példa találmány. Fent folyamatábrán követheti a kitöltés menetét. A pöttyre kattintva visszatérhet, és javíthat. Az űrlapokat folyamatosan kell kitölteni, de következő pöttyökre kattintva megnézheti, mi vár még Önre.
  • Feltaláló az, aki alkotó módon járult hozzá a találmány megalkotásához. Szponzor, feleség, segítő szomszéd nem feltaláló, őket közreműködőként lehet díjazni szükség esetén. A szegények szabadalma elkészítésekor a feltaláló azonos a szabadalmassal. A szabadalmasé a találmány, illetve a találmányhoz fűződő vagyoni jog. Ez utóbbi jogokat a feltaláló a későbbiekben átruházhatja befektetőre vagy bárkire. Szabadalmas már cég is lehet.
  • A bejelentést követően Önnek mielőbb, de legkésőbb 10-11 hónapon belül célszerű kezdeményeznie a külföldi bejelentést, ha óhajt ilyet.
  • A találmányt 1,5 év múlva az SZTNH mint hatóság közzéteszi, innentől bárki hozzáférhet tartalmához. Ekkor esedékes a fenntartási díj befizetése (visszamenőleg is), és az újdonságvizsgálat megkérése. Ekkor kutatási jelentést is kap a megbízó.

SZABADALMI FOLYAMAT MEGKEZDÉSE

ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK: ehhez kérjük, alaposan tanulmányozza át a szabadalomkutatást és a rajzok elkészítését segítő dokumentumot.


Az előkészítő feladatok elvégzése után kattintson ide.


Copyright © Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft.   Jogi nyilatkozat

   Béta verzió. Kérjük, hogy ha hibát észlel, értesítse a fejlesztőket.

Címlap
Start
Kidolgozás
Igénypont
   Előnyök
  Technikai háttér
  Cél

Új szabadalmi eljárás

Adja meg a kapott kódot és válasszon jelszót (a jelszó nem azonos az mszte.com regisztrációjában megadottal). Email címével és itt megadott jelszavával bármikor ott folytathatja munkáját, ahol abbahagyta.
Néhány általános tanács a kitöltéshez

Néhány általános tanács

Fogalmazása során felejtse el a márkaneveket, akár más találmányára hivatkozik, akár már Ön keresztelte el találmányát.

A fogalmazás során mindig törekedjék arra, hogy egy átlag mérnök megértse az Ön találmányát. Próbálkozzék az ő helyébe képzelni magát, ezért kerülje a szakmai zsargont, és ami esetleg Ön, mint feltaláló számára egyértelmű, arról is írjon pár sort. Későbbi szabadalma ellen megsemmisítési ok lehet, ha találmánya a leírás alapján nem valósítható meg. Az Ön által leírt információk a törvény szerint 18 hónapig maradnak titokban, utána a jog veszi át azok védelmét.
Találmányánál annak gyakorlati kivitelezése a lényeges, elvekkel nem kell foglalkoznia. Például egy kölni szóró találmánynál nem a Bernoulli-elvet kell ismertetni, hanem, hogy van egy vékonyabb cső, meg egy vastagabb, és azok hogyan kapcsolódnak egymáshoz.

A leírásnak meg kell felelnie a matematikai logika szempontjainak. Ha egy tételt először említünk, akkor határozatlan névelőt használunk, ha már említettük, akkor határozott névelőt alkalmazunk, hiszen egyszer már írtunk róla, és azt részletezzük tovább.

Ne használjunk határozatlan fogalmakat (kicsi, nagy, magas, nehéz stb.). Azt azonban írhatjuk, hogy A nehezebb, mint B; C-nek a tömege x értéknél kisebb stb. Kerüljük az „illetve” szót, helyette használhatjuk az és/vagy szót, ha valóban épp azt jelezzük.

Találmánya konkrét leírásakor ne használjon tagadó jellemzőket, azaz, hogy találmánya mit nem tartalmaz. Erről az előnyöknél, a technika állásának ismertetésekor, illetve a kitűzött cél bemutatásakor írhat.

Ötlet, célkitűzés nem szabadalmazható. Csak konkrét találmány. E konkrét találmány oltalmi körét kell olyan tágan meghúzni, amely még feltalálói tevékenységen alapszik, és nem ütközik a szabadalomkutatás során talált iratok bármilyen részletébe. A kiviteli példák leírásához nem kell prototípussal rendelkezzünk, de el kell képzelni, és le kell rajzolni legalább egy konkrét megvalósítási példát. Az ábra ismertetésnél ezért csak azt a konkrét példát írjuk le, amit az ábránál látunk, és külön említsük meg az esetleges egyéb variációkat.

A találmány tárgykörének meghatározása (a találmány inkább):

Gépészeti, építőipari, közlekedési jellegű szerkezet, készülék, mechanikai eszköz (használati tárgy)


Elektronikai, távközlési jellegű találmány, ismert komponensek összekapcsolásából származó új elrendezés

Kozmetikai, élelmiszeripari, gyógyszeripari, vegyipari kompozícióhoz, keverékhez kapcsolódó előállítási eljárás (ha találmánya nem sorolható pontosan az e pontban felsoroltakhoz, de eljárást kíván védeni, akkor is ezt a pontot válassza, és értelemszerűen válaszoljon majd a kérdésekre)

Játékszabály, felfedezés, szoftver, üzleti módszer, weblap, szolgáltatás, matematikai elmélet, formatervezés, iparilag nem alkalmazható megoldás, a bevitt energiát titkosan vagy gravitációs módon megnövelő (100 %-nál nagyobb hatásfokú) szerkezet, biotechnológiai megoldás, új gyógyszermolekula, továbbra is abszolút titokban tartani kívánt megoldás, amely még a szoftver vagy a hatóságok számára sem árulható el.

Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat, találmányához sok sikert kívánunk. Sajnos találmánya jelen szoftverrel nem védhető, de az is elképzelhető, hogy egyáltalán nem védhető szabadalmi oltalommal. Javasoljuk a védjegyoltalmat, illetve forduljon szabadalmi ügyvivőhöz bonyolultabb szabadalmi vagy alternatív oltalmi megoldások érdekében.


A találmány munkacíme

E szöveg nem önkényes, azaz nem tartalmazhat márkanevet, nem tölt be marketing funkciót, nem tartalmaz újdonságot, kizárólag a találmány tárgykörének rövidített összefoglalója, amely a készülék/szerkezet/eszköz, illetve kapcsolási elrendezés vagy eljárás szavakkal kezdődik, és amelyet az általános funkció egészít ki. Ez adja ki egyúttal a szabadalmi leírás munkacímét. Általános szavakat használjunk, amely az ismert, rokon találmányokra is jellemző; itt ne utaljunk saját találmányunk újdonságára. E részt szigorúan egyetlen mondatban fogalmazza meg, de ne tegyen pontot a mondat végére! Ha a sípoló gőzmozdonyt találtuk fel, akkor a találmány tárgya: Szerkezet gőzhajtású közlekedéshez Tehát a szabadalmi bejelentés címe jelen esetben kizárólag találmánya Ön nélkül is ismert részeire vonatkozzék.A találmány célja, gondolata

Írja le röviden (max. 1000 karakterben), hogy a találmánnyal milyen műszaki célt kíván elérni. A megfogalmazásnál vegye figyelembe, hogy csak világszinten új megoldás védhető. Most ne az előnyeiről írjon, hanem a céljáról. A szövegboxokban ne használjon sortöréseket, tabulátorokat, egyéb formázást, ezeket (Word dokumentumból beszúrt szövegből is) automatikusan eltávolítja a program.


Írja le röviden (max. 1000 karakterben), hogy mi volt az az „isteni szikra”, mi volt az a gondolat, amelyet a legfontosabbnak tart a találmány feltalálása kapcsán. A megfogalmazásnál vegye figyelembe, hogy egy átlag szakember számára nyilvánvaló megoldás még nem szabadalmazható, ahhoz szükséges valami feltalálói többlet. Ne a találmány előnyeiről írjon (erre majd később lesz lehetőség), hanem a találmányi gondolatról:


A receptúra összeállítása

Egy gyártási eljárással védjük az azzal az eljárással készült receptúrát is. Ha csak a receptúrát védenénk le, akkor azt könnyű lenne megkerülni egy érték megváltoztatásával. Ezért arra törekszünk, hogy az egyes komponensek alsó és felső értékei közötti tartományt védjük le. Ehhez azonban elsőként a véleményünk szerint optimális közeli receptúrát kell megadni, mégpedig tömegszázalékban (az értékek összege a végén 100 kell, hogy legyen). Az egyes elnevezések csak pontosan meghatározott, nemzetközileg egyértelműen megfeleltethető, magyar elnevezések lehetnek. Nem lehetnek szakmai zsargon kifejezések, márkanevek, nem egyértelmű fogalmak.Ha meghatároztuk az optimális receptúrát, úgy minden komponens érték mellé állapítsunk meg alsó és felső értéket. A védelem majd erre a tartományra fog kiterjedni (ahol általában valahol középtartományban helyezkedik el az optimális érték). A szélső értékek is legyenek még reálisak, mert példákat is kell majd hoznunk a tartomány széleiről.A receptúrában fel kell tűntessük, hogy melyek a kötelező alkotórészek, és melyek nem kötelezőek, továbbá melyek újak, melyek már ismertek. Ismert alatt a hasonló célra ismert fogalom értendő. Például adott esetben sárgarépa-oldat újnak számít egy aranyér elleni kenőcsben.


Összetevők listája

hatóanyag kivonatoptimálishatárértékkötelezőújalternatív
hordozóanyagok
segédanyagok


Az ábrák

Ha eddig nem tette, most olvassa el az előkészítő feladatokról szóló dokumentumot.

A tisztázott, jó minőségű ábrákat tartalmazó A/4-es méretű lapokat (min. 1, max. 5 db) helyezze maga elé. Egy lapon egy vagy több ábra helyezkedik el. Az alábbiakban az ábrákkal foglalkozunk, amelyek közül az 1. ábra a találmány legjellemzőbb ábrája. A rajzot úgy kellett elkészíteni, hogy azon lehetőleg a teljes találmány és a találmány újdonság része is látható legyen. Az egyes ábrák egysoros leírását kell megadjuk, hogy mit ábrázol. (Például 1. ábra: a szelep keresztmetszete, 2. ábra: a szelep térbeli képe, 3. ábra: egy másik kiviteli alak térbeli képe.)

Az ábrák elnevezése (címe)
1.
2.
3.
4.
5.
 
Az ábrák tételjegyzékének összeállítása
tételekkötelezőújalternatív
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
  
  
  
A kompozíció előállítási eljárásának részletes bemutatása

Ismertesse az eljárás kötelező lépéseitegy boxba egy szó, illetve eljárási lépés kerüljön, a lépések végrehajtási sorrendben kerüljenek a boxokba, főnévként: pl. drogok összekeverése; kivonatkészítés; vivőanyag hozzáadása.Majd ismertesse az eljárás kötelező lépéseinek peremfeltételeit (ha jellemzők), optimális és tól-ig határok megadásával: hőmérséklet, nyomás, időtartam stb. Az ismertetésnél kezdjük a határokkal és a célszerűen szóval kössük hozzá az optimálisnak megadni kívánt értéket

Az eljárás kötelező lépései
1.2.3.
Ismertesse az eljárás nem kötelező lépéseit egy boxba egy szó, illetve eljárási lépés kerüljön, a lépések végrehajtási sorrendben kerüljenek a boxokba, főnévként: pl. pihentetés; segédanyagok hozzáadása. A lépéseknél adja meg, hogy a kötelező lépések sorrendjéhez képest, mikor hajtjuk végre őket. Majd ismertesse az eljárás nem kötelező lépéseinek peremfeltételeit (ha jellemzők), az előzőhöz hasonló módon.

Az eljárás nem kötelező lépései
1.
Ha a fenti összesített eljárási lépések között vannak olyan lépések, amelyek egyszerre nem fordulnak elő, tehát egymásnak - különböző megvalósítási példák során - alternatívái, akkor azt itt adhatja meg.

Alternatív eljárási lépések
1.Kiviteli példák rajz alapján történő részletes bemutatása

Készítsük magunk elé a (célszerűen kinyomtatott) rajzokat, és a tételjegyzéket. Ne feledjük, hogy az ábrát úgy kell ismertetni, hogy egy mérnök a leírás alapján megvalósíthassa a találmányt. Minden ábra ismertetésénél soroljuk fel az összes, az adott ábrán betételezett szerkezeti elemet, ismertessük azok egymáshoz viszonyított elrendezését, kapcsolódását. A fontos dolgokat a következő ábrán is megismételhetjük, ha azon is látszik. Az egyes szerkezeti elnevezések kapcsán következetesen azonos szavakat használjunk a tételjegyzékben szereplőkkel, beleértve a jelzőket is. Az egyes szavak előtt mindig szerepeljen az adott tétel száma is, következetesen a tételjegyzéknek megfelelően. Például: a 4 ferdeállású szelepszáron a 2 tömítő elem helyezkedik el. A 4 ferdeállású szelepszár az 5 rugós idom útján a 3 csappantyúval szemben helyezkedik el az 1 szelepházban.

Az ábrákon ismertetetteken túl, milyen további alternatív megoldási módok képzelhetők el a legáltalánosabb megvalósítási módon belül. Például a 2 tömítő elemet a 4 ferdeállású szelepszáron nemcsak szoros illesztéssel rögzíthetjük, hanem akár ragasztással is. Itt hívjuk segítségül és ismertessük a Tételjegyzéknél alternatív tételpárként megadott tételeket.Az eljárás megvalósítása

Az alábbi leírások során saját szavaival, érthető megfogalmazásra törekedjék. Szigorúan a fentiekben már alkalmazott szavakat használja, például a gyermekláncfű-gyökérből ne váljék pitypang-gyökér, a kavarásból összekeverés stb.Ismertesse saját szavaival az eljárás legáltalánosabb (azaz csak kötelező eljárási lépéseket tartalmazó) megvalósítását, majd az eljárás legoptimálisabb megvalósítását (a végén térjen ki a konkrét eljárás hatásaira is), írja le az eljárás legalább egy további megvalósítási példáját a tól-ig határok tartományainak széléről (a végén térjen ki a konkrét eljárási példa hatásaira is, ezek nyilván legalább kismértékben el kell térnek az optimálistól).
A gyártás, előállítás ismertetése

A szabadalmi leírás lényege, hogy abból egy szakembernek meg kell tudni valósítania a megoldást (a védelmet nem az eltitkolás, hanem a jog nyújtja). Ha egyáltalán értelmezhető, akkor ismertesse az előállítási eljárását találmányának.

Önnek most az eljárást kell ismertetnie. Az ismertetést többes szám első személyben tegyük, akkor is, ha az eljárási lépést szoftver vagy automata stb. végzi, azaz mintha mi tennék, mint az eljárás mögött álló gondolkodó ember. A mértékegységeket SI rendszerben közöljük, például 1 at vagy 1 atm helyett 1 bar-t kell használni. A tételjegyzékben esetlegesen szereplő tételeket ugyanúgy következetesen alkalmazzuk, a tétel előtt a tételszámot beírva.Ismertesse találmány alkalmazási eljárását. Ha a gyártási eljárást nem ismertette, akkor legalább az alkalmazási eljárást ismertesse olyan mélységig, mint amit a gyártási eljárás útmutatója javasol.


Szerkezeti lényeg megfogalmazása


A legfontosabb feladat, illetve szövegbox jön! Készítse maga elé a rajzokat és a jelzéssel ellátott tételjegyzéket. Ha még nem nyomtatta ki, akkor most tegye meg. A tételjegyzéken csak a Kötelezőként megjelölt tételekkel foglalkozzon, a többit átmenetileg felejtse el. Hideg, kikapcsolt állapotban kell megfogalmaznia a tételek egymáshoz kapcsolódásának általános lényegét. Tehát csak a kötelezőként megjelölt tételek pontos elnevezését használhatja oly módon, hogy kivételesen ebben a boxban (hasonlóan a következőnél) a tétel neve mögött zárójelben ott van a tétel száma is. Csak egyetlen mondatot írhat, a gondolati egységeket a továbbá szóval kötheti össze. Így a szöveg elején nagy betű, a mondat végén pont legyen. Tehát csak az összes kiviteli példára jellemző, legáltalánosabb szerkezeti kapcsolódásról írjunk, amely sátorként ráborul az egész találmányra. Csak világszinten új dolgokat írjunk, amely a szabadalmi kutatásunk után is újnak mutatkozott. Jelzős szerkezetet alkalmazhatunk. Egy tétel (..) egy másik vagy 3. tételhez (..) hogyan kapcsolódik. Célszerű, ha az állítmány a mondatrész végén van, a továbbá előtt. Egy boxba egy jellemzőt írjon.

1. kötelező és új jellemző:
 

Itt a Tételjegyzék tételeinek összes jellemzőjével foglalkozhatunk. A program max. 8 jellemzőt enged. Hideg, kikapcsolt állapotban kell megfogalmaznia a tételek egymáshoz kapcsolódásának konkrét jellemzőjét. Csak a tételek pontos elnevezését használhatja oly módon, hogy kivételesen ebben a boxban (hasonlóan az előzőhöz) a tétel neve mögött zárójelben ott van a tétel száma is. Csak egyetlen mondatot és gondolati egységet írhat egy boxba. Így a szöveg elején nagy betű, a mondat végén pont áll. Célszerű, ha az állítmány a mondatrész végén van. Az egyes boxokat próbáljuk meg fontossági és újdonsági sorrendben kitölteni. Egy-egy speciális jellemző kapcsolódásról írjunk (ne előnyöket, ne célokat fogalmazzunk). Jelzős szerkezetet alkalmazhatunk. Egy tétel (..) egy másik vagy 3. tételhez (..) hogyan kapcsolódik. Ha alternatív jellemzőpárral van dolgunk, akkor mindkettőről azonos mondaton belül írhatunk oly módon, hogy a két alternatív tételt a vagy szóval kötjük össze. Boxonként csak egy jellemzőt írjon.


 


Előnyök


Itt ismertetheti azokat az előnyöket, amik jellemzik találmányát. Az előnyöket elsősorban a technika állásához képest célszerű megfogalmazni.1-2 mondatban írja le, milyen területen alkalmazható találmánya.A szabadalomkutatás ismertetése

A kitöltéshez segítséget talál az előkészítő feladatokról szóló dokumentumban.

Írja le röviden, hogy az Ön által kitűzött cél megvalósítására vagy esetleg rokon célokra eddigi ismeretei alapján általában milyen megoldásokat alkalmaztak. Itt most tehát nem a saját találmányunkról írunk, nem a szabadalomkutatás eredményéről, nem az előnyeinkről, hanem, hogy az adott célt eddig hogyan próbálták a világban elérni. Ezután vegyük elő a korábban már elkészített szabadalomkutatásunkat.

A már ismert technikai színvonal rövid bemutatásaHa Pintz és Társai készítettek Önnek a technika állását feltáró szabadalomkutatást, akkor a tőlük text-ként kapott kutatási jelentés itt tölthető fel. Feltöltés után továbbléphet a következő ponthoz, nincs további teendője a technika állásának ismertetését, illetve a korábbi szabadalmi iratokat illetően. Egyéb esetben válassza a Korábbi szabadalmi iratok kiértékelése pontot.

Külső kutatás áll rendelkezésre

Korábbi szabadalmi iratok kiértékelése


Nyomtatás előtt olvassa át figyelmesen a dokumentumot, javítsa ki az esetleges hibákat.
FONTOS: a dokumentum 2. oldalától illesszen be oldalszámokat (felül, középen).


Feltaláló neve, lakcíme, részesedése*
   %